Schade melden

Schade komt altijd ongelegen. Je wilt zo snel mogelijk een oplossing maar weet vaak niet meteen hoe. Daarom helpen we je op weg om het zo goed mogelijk te regelen. Met zo weinig mogelijk rompslomp natuurlijk.

Hoe kan je schade melden?

Zo kan je schade melden:

 • Telefonisch bij Blaak via 024 366 0000
 • Je kunt je schade ook melden via ons https://blaak.nl/schade/ . Liefst binnen 1 werkdag maar uiterlijk binnen 5 werkdagen nemen we contact met je op over de behandeling van je schade.
 • Je kunt schade ook melden per e-mail via schade@blaak.nl 

Noodsituatie?

Bel direct: 06 27035631. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Heb je schade door diefstal, inbraak of verlies?

Doe altijd eerst aangifte bij de politie

  • Doe dan eerst aangifte bij de politie. Ook als je in het buitenland bent.
  • Kun je tijdens je vakantie niet naar de politie? Meld je schade dan bij de reisleiding of bij de beheerder van je tijdelijke verblijf.
  • Meld daarna je schade bij Blaak.

Wat gebeurt er nadat je schade hebt gemeld?

Blaak kent de polisvoorwaarden van uw verzekering en kan een eerste inschatting maken of u met succes een beroep kunt doen op uw polis. Zo ja, dan vragen wij allerlei gegevens bij u op om de claim vervolgens in te dienen bij uw verzekeraar. In een aantal gevallen mag Blaak de schade namens uw verzekeraar direct met u afwikkelen. Wij begeleiden u van begin tot eind.

Wat mag je van Blaak en uw verzekeraar verwachten?

Als je schade hebt, mag je het volgende verwachten:

 • De schade wordt snel en deskundig geregeld
 • Als de schade hersteld kan worden, schakelen we in overleg met jou een herstelbedrijf in
 • We houden ons aan de afspraken die we met jou hebben gemaakt in de polisvoorwaarden
 • Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven.

Wat verwachten we van jou?

Om je zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat je je aan een aantal regels houdt:

 • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert om gegevens zoals rekeningen of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
 • Pleeg geen fraude. Er is sprake van fraude als je een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar je recht op hebt. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op rekeningen. Of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen. Lees meer over ons fraudebeleid.

Wanneer roepen we de hulp in van een schade-expert?

Soms is schade lastig vast te stellen

Bij ingewikkelde en/of grote schade kan het nodig zijn om eerst onderzoek te doen. Dan roept de schadebehandelaar de hulp in van een schade-expert.

Wat doet een schade-expert?

De schade-expert:

 • Maakt een afspraak met je om de schade te bekijken
 • Stelt het schadebedrag vast en vertelt je hoe hij of zij de hoogte van het schadebedrag heeft berekend
 • Onderzoekt of je voor dit geval verzekerd bent
 • Geeft je tips om toekomstige schades te voorkomen en te beperken
 • Zorgt dat je een voorschot krijgt op de schade-uitkering als dat noodzakelijk is
 • Adviseert je over herstelmogelijkheden en het inschakelen van herstel- of schoonmaakbedrijven
 • Legt je uit wat je mogelijkheden zijn voor een tijdelijke huisvesting als dat noodzakelijk is.


Jij blijft opdrachtgever

Soms regelt de schade-expert een herstelbedrijf voor jou, maar jij blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat jij het opdrachtformulier ondertekent. En als er een eigen risico of btw-verrekening geldt, dan krijg je daarvan de rekening.

 Wil je een eigen schade-expert inschakelen?

Wil je naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert om jouw schade vast te stellen? Dan mag dat. Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met het schadebedrag dat onze expert vaststelt. Of als je een andere redelijke aanleiding hebt om jouw eigen schade-expert in te schakelen.


Contra-expert

Zo’n eigen schade-expert heet een ‘contra-expert’. Jouw contra-expert benoemt met de schade-expert van de verzekeraar vooraf een derde schade-expert. Dit wordt een arbiter genoemd. Deze arbiter bepaalt wat de schade is, als jouw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade.


Wat betaalt uw verzekeraar?

De redelijke kosten van alle experts worden vergoed door de verzekeraar. Dus ook de kosten van jouw expert.


Gedragscode Expertiseorganisatie

Voorwaarde is wel dat alle betrokken schade-experts werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling.

Wat betaal je zelf?

De kosten van jouw expert die niet met de schadevaststelling te maken hebben betaal je zelf. Zo kan jouw expert kosten maken voor jouw belangenbehartiging. Die kosten betaalt de verzekeraar doorgaans niet tenzij zij dat verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving. Wil je onverwachte kosten achteraf voorkomen? Spreek dan van tevoren af wat de contra-expert precies voor jou gaat doen.

Wat doet het herstelbedrijf?

Als je schade hebt en de verzekeraar laat jouw schade herstellen, dan geven zij een herstelbedrijf namens jou de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. De verzekeraar of de experts overleggen altijd met jou voordat zij een herstelbedrijf inschakelen.

Wie betaalt de kosten van het herstelbedrijf?

De verzekeraar betaalt de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wil je dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat je dan van tevoren weten hoeveel dat kost. Je betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden. Vaak vragen herstelbedrijven aan jou om een ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geef je de verzekeraar toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen.

Ben je ergens niet of niet volledig voor verzekerd, of heb je een eigen risico? Dan betaal je dat deel van de schade zelf.

Je schade duurzaam hersteld

Verzekeraars hebben een eigen landelijk dekkend netwerk van duurzame herstellers waar jij als verzekerde gebruik van kan maken. Deze herstellers zijn vakkundig, snel ter plaatse en voeren het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’. Deze herstelbedrijven moeten voldoen aan strenge eisen en worden op duurzaamheidscriteria getoetst, zoals materiaalgebruik, afval/verpakkingsmateriaal, duurzaam vervoer en veilige werkomstandigheden.

Het landelijk(e) herstelnetwerk bevat diverse herstellers die zij voor je kunnen inzetten bij schade aan inboedel, zoals je meubels of je mobiele elektronica. En ook bij schade aan je woonhuis, zoals water-, brand en inbraakschade en schade aan de ruiten van je huis. Zelf hoef je niet op zoek naar een hersteller. Bovendien stuurt de gecontracteerde hersteller de rekening direct door naar de verzekeraar. Wel zo makkelijk.

 

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Of ben je het niet eens met onze beslissing over jouw verzoek tot schadevergoeding? Meldt dat dan via https://blaak.nl/compliment-of-klacht/ of telefonisch, zodat uw dossier herbeoordeeld kan worden. Een kritische nood helpt ons altijd ter verbetering van onze processen en uw klanttevredenheid.