Privacy Statement

Blaak Assuradeuren vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van de klanten en bezoekers van deze website goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden.

Welke informatie verzamelen wij via deze site en hoe wordt dit verwerkt?

Als u onze site bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web Beacons’.
De genoemde gegevens worden op een geaggregeerd niveau verwerkt. Dit betekent dat we de informatie niet tot een individu kunnen herleiden. We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. We zullen de te verzamelen gegevens dan ook niet ter beschikking stellen aan derden.

In welke gevallen stellen wij uw (persoons)gegevens wel ter beschikking aan derden?

 • Wij stellen de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan onze volmachtgevers indien dat voor het verkrijgen van een offerte noodzakelijk is en indien u een verzekering bij ons afsluit.
 • In het geval dat dit voor het behandelen van een schade noodzakelijk is.
 • In het geval van (een vermoeden van) fraude.
 • In gevallen waarin de wet dit voorschrijft of dit op grond van de wet is toegestaan.

Vragen over het privacybeleid van Blaak Assuradeuren

Als u informatie achterlaat op onze website dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen. Heeft u vragen over uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Blaak Assuradeuren op het gebied van privacy, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@Blaakassuradeuren.nl

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij het afsluiten van een verzekering, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze gegevens worden door Blaak Assuradeuren gebruikt voor:

 • de afhandeling van uw aanvraag
 • het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
 • wettelijke regelingen.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals  fraudepreventie en statistische analyses.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een strafrechtelijk verleden

Voor risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U heeft het recht om te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij leveren u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aan. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van maximaal € 4,50 vragen. Als u van mening bent dat  uw persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waar ze voor verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Als u een overzicht wilt of uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met Blaak Assuradeuren. Op de contactpagina treft u de contactgegevens aan.

Wijzigingen

Blaak Assuradeuren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, de meest actuele versie vindt u altijd op deze site.

 

Cookie informatie Blaak Assuradeuren

 1. Cookies op onze website
  Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden over het gebruik van cookies op websites. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft ook betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij u op deze pagina graag over dit onderwerp.Onderstaand vindt u een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien u wilt, kunt afmelden voor cookies.
 2. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de internetbrowser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, ook wordt er met behulp van cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
 3. Waarom gebruiken websites cookies?
  Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien.
 4. Welke soorten cookies zijn er?
  Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

  1. First party cookie
   Bij een first-party (directe) cookie plaatst de website een cookie bij de gebruiker die de website opent. First-party cookies hebben verschillende doeleinden. Een van de doeleinden is bijvoorbeeld het onthouden van de postcode en dus de kantoorgegevens van de bezoeker.
  2. Third-party cookie
   Een third-party cookie volgt een gebruiker langere tijd over verschillende websites en is zo in staat een zogeheten profiel van een gebruiker op te bouwen. Hierbij worden cookies veelal gebruikt voor gerichte online reclame. Een advertentienetwerk plaatst dan via een site van derden een cookie op een computer, telefoon of tablet van een gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de verschillende websites die zich in het advertentienetwerk bevinden.
  3. Delen met sociale media netwerken
   Als u producten of pagina’s content van websites met vrienden deelt via sociale netwerksites (zoals Twitter of Facebook) krijgt u ook met cookies te maken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar:
   Facebook
   • Twitter
   • Pinterest
   • Google+
 5. Welke cookies gebruikt Blaak Assuradeuren?
  Blaak Assuradeuren gebruikt op dit moment de onderstaande cookies:Website bezoek
  Monitoring
  – Google Analytics Een service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website.
 6. Wat gebeurt er als ik het plaatsen van cookies standaard uitzet?
  Als u ervoor hebt gekozen alle cookies van Blaak Assuradeuren standaard te blokkeren, dan kan het zijn dat niet alle functionaliteiten goed werken op onze website.U kunt wel nog steeds door de website browsen. Door het uitschakelen van Flash-cookies kan het voorkomen dat u een deel van de Flash-banners of -video’s niet kunt bekijken.
 7. Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
  U kunt als gebruiker cookies die u op uw computer toelaat, beheren via cookie-instellingen via de internetbrowser die u gebruikt. Via de internetbrowser die u gebruikt kunt u ook aangeven dat u graag geïnformeerd wilt worden op het moment als er een cookie wordt aangeboden. Hieronder leggen wij uit hoe u uw cookies instellingen kunt beheren:

  1. Via een internetbrowser
   Zoek uit welke internetbrowser u gebruikt
   Op uw pc: klik op ‘Help’ aan de bovenkant van uw browser en kies ‘Over’.
   • Op een Apple Mac: klik op het Apple-menu en kies ‘Over’ (zorg ervoor dat de browser geopend is).Opt-out van cookies in:

   Internet Explorer
   In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren:
   http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookiesSafari
   Klik hier voor meer info over Safari en cookies
   https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

   Google Chrome
   In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren:
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nlMozilla Firefox
   In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren:
   https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
  2. Afmelden voor Flash-cookies
   Als u Flash-cookies op uw computer wilt beheren biedt de website van Adobe tools om dit te doen, kijk op de website van Adobe. Wilt u weten welke websites er allemaal Flash-cookies hebben geïnstalleerd op uw computer, bekijk dan deze pagina van Adobe.
 8. Wijzigingen in het cookiebeleid
  Het is niet ondenkbaar dat het cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.