Doelgroepomschrijvingen Zakelijke Schadeverzekeringen

Voor de ondernemer staat continuïteit voorop. Schade door brand, diefstal, milieu of aansprakelijkheid kan de continuïteit bedreigen. De schadeproducten voor ondernemers vormen de basis voor zekerheid.

Wilt u eenvoudig checken of een product geschikt is voor de klant? Raadpleeg dan hier de doelgroepbeschrijving. Per product staat beschreven voor wie het product bedoeld is.

Een overzicht van de verzekeringskaarten vindt u op https://blaakassuradeuren.nl/verzekeringskaarten/ De verzekeringskaarten bieden een beperkte weergave. Wilt u uw klant een volledig overzicht geven van onze verzekeringen? Stuur dan altijd polisvoorwaarden mee.

ProductDoelgroep
Aansprakelijkheid bedrijvenDe Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van
derden.
Er wordt standaard dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid.
BedrijfsgebouwenDe Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw in Nederland bezitten of natuurlijke personen die een gebouw bezitten en
het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw
Bestelauto zakelijkDe zakelijke Bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt
toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de bestelauto bepaalt of het
bedrijf voor een Cascodekking in aanmerking komt.
BedrijfsschadeDe Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt
tot afname van de bruto winst.
Computer en elektronicaDe Computer-, Elektronica- en Instrumentenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van
schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland- of werelddekking. De verzekering is niet bedoeld
voor smartphones en tablets.
Eigen vervoerDe Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen
vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.
Extra kostenDe Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extra kosten bij een schade aan
gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.
GeldDe Geldverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van het verlies van geld, zowel op het
risicoadres, thuis of tijdens direct vervoer tussen beide adressen en de bank.
GlasDe Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breuk van hun ruiten.
HuurdersbelangDe Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan de verbeteringen
die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij huren en waarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen.
Inventaris en goederenDe Inventaris en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun
inventaris en handelsgoederen en grond- en hulpstoffen.
KoelschadeDe Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen opslaan in koel- en/of vriesinstallaties en die zich willen beschermen
voor het financiële risico van schade aan die goederen door uitval van deze installaties.
LandmateriaalDe Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend landmateriaal aan
anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht als met het landmateriaal op de
openbare weg wordt gereden.
MilieuschadeDe Milieuschadeverzekering is geschikt voor particulieren en bedrijven die hun vermogen willen beschermen voor het financiële risico van het veroorzaken van
een milieuschade.
Rechtsbijstand bedrijvenDe Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische
hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.
Motor zakelijkDe zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een motor met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor
het financiële risico van schade aan die motor. En voor het financiële risico van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf
of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.
Personenauto zakelijkDe zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die personenauto. En voor het financiële risico van schade die met de personenauto aan anderen wordt
toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.
Verkeersschade voor werknemersDe Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel hebben en zich willen verzekeren voor het financiële
risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel (inclusief inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP'ers) tijdens deelname
aan het verkeer dat werk gerelateerd is.
VrachtautoDe Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor
het financiële risico van schade aan die vrachtauto. En voor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor
het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.