Blaak Assuradeuren

Blaak Assuradeuren is opgericht met als doel om zelf verzekeringsoplossingen te creëren voor de klanten van ons bemiddelingsbedrijf Blaak Verzekeringen en de aangesloten tussenpersonen op het gebied van schade- en uitvaartverzekeringen. Hiervoor hebben wij van een aantal verzekeraars volmacht gekregen.

Als gevolmachtigd agent zijn wij namens deze verzekeraars bevoegd werkzaamheden voor hen te verrichten op gebied van acceptatie, administratie, beheer en schadebehandeling.

Als gevolmachtigde doen wij dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Voor de klant levert dit veel voordeel op:

  • Snelle afgifte van polissen door ons eigen bedrijf.
  • Deskundige en snelle schadeafhandeling door de eigen schade-afdeling.
  • Alle zaken worden direct binnen ons eigen bedrijf geregeld.
  • Dus korte en snelle afstemming van uw verzekeringszaken.

Bij Blaak Assuradeuren worden speciale verzekeringsproducten ontwikkeld die alleen aangeboden kunnen worden door Blaak Verzekeringen en de aangesloten tussenpersonen.

Er is sprake van volledige adviesvrijheid waarbij de belangen van de cliënt voorop staan. Met oog op deze verbondenheid is een procedure inzake belangenconflicten opgesteld.